22. April 2016

Zmagovalci projekta 'KEMSO dosledno za naš higienski papir' so mladi ambasadorji zelenega planeta

Na svetovni dan Zemlje, 22. aprila, so na Glavnem trgu v Novem mestu najboljši razredi osmih tamkajšnjih osnovnih šol prejeli nagrade za svoje zagnano, dosledno in pravilno ločevanje odpadne kartonske embalaže mleka, sokov in ostalega (KEMSO). S tem so dokazali, da so pravi ambasadorji Zemlje, ki skrbijo za ohranjanje njenih naravnih virov.

Skupnost EKO INICIATIVA je 16. razredom najboljšim omogočila obisk živalskega vrta in Minicityja v Ljubljani.

V pilotnem projektu zapiranja snovnega kroga odpadne KEMSO, znane tudi kot embalaža Tetra Pak, je novomeška lokalna skupnost na čelu s Komunalo Novo mesto kot prva v Sloveniji uspešno izpeljala akcijo doslednega namenskega zbiranja tovrstne odpadne embalaže. V skupaj šestih zbiranih dneh je osem osnovnih šol od lanske jeseni zbralo kar tri tone odpadne KEMSO, torej vsak učenec in učitelj  približno en kilogram.
Iz teh 3.000 kilogramov odpadne embalaže se bo v procesu predelave izdelalo okoli 19.200 rolic higienskega papirja.  Ohranilo se bo kar 15 smrek, ki bi jih sicer morali posekati kot vir celuloze za njegovo izdelavo. Ta higienski papir se bo nato porabil na novomeških osnovnih šolah, ki so že del skupnosti EKO INICIATIVA.
Dolgoročni cilj je, da Novo mesto vzpostavi lokalni snovni krog in tako zagotovi dovolj surovine za izdelavo higienskega papirja za celotne potrebe lokalnega okolja. Gre za odličen primer krožnega gospodarstva, v katerem s predelavo odpadnih materialov zagotavljamo surovine za nove izdelke ter tako ohranjamo naravne vire. Ti so zaradi prevelike potrošnje že močno izčrpani in zato vse dražji.
Navdušeni nad projektom
Komunala Novo mesto je skupaj s partnerji oktobra v projekt vključila štiri izbrane osnovne šole: OŠ Bršljin, OŠ Center, OŠ Škocjan in OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč, spomladi pa so se jim pridružile še tri: OŠ Brusnice, OŠ Otočec in OŠ Stopiče.
Učenci so prejeli namenske vrečke, v katere so doma dosledno in pravilno ločevali odpadno KEMSO. Na zbiralne dni so zbrano embalažo prinesli v šolo, kjer so jo predstavniki komunalnega podjetja pregledali in ocenili z nalepko KEMSO. Razred, ki je zbral največ nalepk – ki je torej najbolj vestno, dosledno in pravilno ločeval izbrano odpadno embalažo – je zmagovalec šole.
Direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič pravi, da je z veseljem opazoval skoraj 3.000 učencev in učiteljev, ki so navdušeno zbirali odpadno embalažo mleka, sokov in ostalega. Po njegovem mnenju je to dokaz, da smo ljudje z lahkoto vestni in dosledni pri ločevanju vseh in ne le tovrstnih odpadkov. Prepričan je, da so v otrocih in njihovih starših s projektom KEMSO vzbudili pravi, pristen občutek za čisto naravo.
Novo mesto prvo, kdo bo naslednji
V Novem mestu so se postavili temelji novega modela zapiranja snovnih tokov odpadne embalaže Tetra Pak, cilj partnerjev pa je, da se ta čim prej prenese na celoten slovenski trg. Skupnost EKO INICIATIVA je kot gonilna sila celotnega projekta in njegov idejni vodja k sodelovanju že povabila več drugih lokalnih skupnosti, zato lahko kmalu pričakujemo podobne primere zapiranja snovnih tokov tovrstne embalaže tudi drugje po Sloveniji.

Ključni partnerji v krogotoku zapiranja snovnega toka odpadne embalaže KEMSO v Novem mestu so bili: skupnost EKO INICIATIVA, DROE Unirec, družba Lucart ter Komunala Novo mesto,.

Kakšne so bile njihove vloge:
• Komunala Novo mesto je poskrbela za čim večji zajem dosledno ločene odpadne embalaže KEMSO,
• Unirec, specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo, je akcijo podprla z organizacijskega vidika, Dinos pa je v imenu DROE Unirec odpadno embalažo prevzemal in jo oddajal v predelavo,
• podjetje Lucart je iz reciklirane celuloze, ki je v tovrstni embalaži, izdelalo higienski papir,
• skupnost EKO INICIATIVA je poskrbela, da se bodo izdelki higiensko-papirne kolekcije porabili v novomeški lokalni skupnosti.

Vsako leto lahko samo v Novem mestu ohranimo 1.100 dreves
Na območju Komunale Novo mesto živi 65.000 prebivalcev. Ti v rumene zabojnike ali rumene vreče vsako leto odvržejo 220 ton embalaže mleka, sokov in ostalega. Iz tolikšne količine odpadne KEMSO je mogoče izdelati kar 98 ton higienskega papirja. To je približno toliko, kot ga na leto porabijo novomeške javne ustanove. Za izdelavo tolikšne količine higienskega papirja bi bilo treba posekati 1.100 dreves, z aktivnim sodelovanjem vsakega posameznika v projektu KEMSO pa jih lahko ohranimo.

Odpadki so odličen vir surovin za nove izdelke
Zapiranje snovnih tokov ali t. i. krožno gospodarstvo je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba kar za dvakrat presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da iz odpadka nastane nova surovina za nov izdelek.

Ena od ključnih surovin za izdelavo embalaže KEMSO, poznane tudi kot embalaža Tetra Pak, je celuloza, ki jo primarno pridobimo s predelavo lesa. Sekundarno pa to surovino dobimo tudi z reciklažo odpadne embalaže KEMSO. Iz nje pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze ter tako ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.
Iz odpadne embalaže KEMSO nastanejo novi izdelki, ki pa imajo drugačen namen uporabe, med drugim higiensko-papirna konfekcija, kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir.

________________________________________
O partnerjih:
Komunala Novo mesto je javno podjetje, ki ga je ustanovilo osem občin na območju Novega mesta in okolice, v katerih kot upravljalec izvršuje obvezne in izbirne gospodarske javne službe, med katerimi je tudi ravnanje s komunalnimi odpadki.
Družba Unirec je druga največja specializiirana družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) v Sloveniji in ima 25-odstotni tržni delež. V Unirecov sistem ravnanja z odpadno embalažo je vključenih več kot 800 podjetij. Svoj slogan Učinkovita formula recikliranja uresničuje z vlaganjem v razvojne projekte ter aktivnim iskanjem rešitev za krožno gospodarstvo. Je partner prvih slovenskih projektov zapiranja snovnih tokov Plastenka za plastenko in KEMSO dosledno za naš higienski papir.
Podjetje Dinos je edini izvajalec, ki za DROE Unirec prevzema, predpripravlja in oddaja odpadno embalažo v nadaljnjo reciklažo.

Skupina Lucart je ena vodilnih proizvajalcev higienskega papirja v Evropi. V sedmih tovarnah – pet v Italiji in dve v Franciji – ima proizvodno kapaciteto 340.000 ton na letno, v katerih med drugim iz odpadne KEMSO izločijo celulozo in iz nje naredijo higienski papir.
EKO INICIATIVA je slovenska skupnost podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno profesionalno objektno higieno. Člani v svojih prostorih uporabljajo higienski papir izdelan iz KEMSO. Zavedajo se, da vsi lahko prispevajo svoj delež k ohranjanju okolja tako, da uporabljajo trajnostne izdelke za objektno higieno.

________________________________________

Več informacij o projektu na nacionalni ravni:
Niko KUMAR
01 423 23 53
info@eko-iniciativa.si

Več informacij o projektu na lokalni ravni:
Simon ŠTUKELJ
07 39 32 568
simon.stukelj@komunala-nm.si

GALERIJA

Sledite nam

Kontakt

EKO INICIATIVA

T: 01 423 23 53

E: info@eko-iniciativa.si

Pridruži se Eko iniciativi
©2021, Vse pravice pridržane, EKO INICIATIVA   |   Pogoji uporabe
Produkcija:
Produkcija: BE-EL, GmbH