04. April 2011

Biorazgradljiva plastika "Mater Bi"

MATER - BI ® je biorazgradljiva snov primerna za kompostiranje.
Ta snov iz inovativne družine bioplastike, je narejena oz. pridobljena iz rastlin, kot je koruza  (koruzni škrob) in biorazgradljivih polimerov. Narejena je tudi iz obnovljivih surovin in fosilnih surovin.

Surovina Mater-Bi ® je na voljo v granulah, ki jih je mogoče obdelati z uporabo najbolj pogostih preoblikovanj v plastiko. Lahko se uporabi za proizvodnjo izdelkov, s podobnimi ali celo boljšimi značilnostmi od tistih iz tradicionalnih plastičnih mas, vendar pa so izdelki iz Mater-Bi popolnoma biološko razgradljivi in primerni za kompostiranje.
Ta nova paleta izdelkov predstavlja sinergije z že uveljavljeno tehnologijo predelave škroba.Mater-Bi ®: UGODNST ZA OKOLJE


Mater-Bi ® ima možnost ekološke predelave in sicer z možnostjo kompostiranja, pridobivanja energije, recikliranja in odstranjevanja organskih elementov -  odvisno od lokalnega okolja.
Mater-Bi ® se lahko uporablja za proizvodnjo izdelkov, ki so skladni z bistvenimi zahtevami direktive EU o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES) in ki izpolnjujejo ustrezen usklajeni evropski standard: EN 13430 (recikliranje), EN 13431 (pridobivanje energije) in EN 13432 (ekološko predelavo).Mater-BI ® za namene alternativnih surovin in virov energije.


Dolgoročno naša družba potrebuje surovine iz obnovljivih virov, da bi lahko nadomestila surovine iz fosilnih surovin (nafta).
Mater-Bi ® je rezultat stalnih prizadevanj in znanstvenih raziskovanj za uporabo novih tehnologij. Temelji na uporabi obnovljivih virov energije in surovin, hkrati pa zagotavlja najvišjo učinkovitost izrabe le teh.
Uporaba obnovljivih surovin v kemični ind. in v industriji plastike, namesto tistih ki izvirajo iz fosilov, lahko pomaga zmanjšati nastanek toplogrednih plinov.


Mater-BI ® in rodovitnost tal.


Mater-Bi ® snov lahko pomaga izboljšati proces kompostiranja. Ločeno zbiranje odpadkov (organski odpadki, skupaj z Mater-Bi ® izdelki) so namenjeni za ekološko predelavo in so lahko primer za dober kompost. Zlasti Mater-Bi ® vrečke, ki se lahko kompostirajo skupaj z organskimi odpadki so učinkovit instrument za prestrezanje organskih odpadkov, ne da bi potem morali ločiti vrečko in njene vsebine. Podobno je v primeru izdelkov, ki so narejeni iz Mater-Bi ®, kot so jedilni pribor, namizni pribor in embalaža za hrano. Njihova kompostilnost omogoča organsko recikliranje mešanih odpadkov, saj sta oba dela (to so predmeti iz Mater-Bi ® in odpadne hrane) biološko razgradljiva in primerna za kompostiranje.
Ločevanje in zbiranje recikliranih organskih odpadkov v kompost je zelo ugodna za okolje, saj kompost ogljika na tleh ohranja rodovitnost zemlje. Vsako leto nastane 52 milijonov ton organskih odpadkov, proizvedenih v Evropi (kuhinjski odpadki, ostanki hrane in vrtni odpadki). Sežiganje odpadkov povzroči izpust toplogrednih plinov v okolje.


Lastnosti Mater-Bi ® materiala:


• je popolnoma biorazgradljiv v različnih okoljih, kot so kompostiranje ali v tleh (v skladu z evropskim standardom EN 13432 in potrjevanjem programov vodilnih mednarodnih organov za potrjevanje);
• izdelan je z uporabo enakih postopkov kot pri tradicionalni plastiki in s podobnim učinkom;
• na Mater-Bi material se lahko natisnejo običajne barve in uporabijo različne tiskarske tehnike;
• je resnično antistatičen;
• se lahko sterilizira z gama žarki.


Mater-BI ®: CERTIFIKATI O BIORAZGRADLJIVOSTI IN KOMPOSTILNOSTI


Mater-Bi ® materiali so certificirano "biorazgradljivi in primerni za kompostiranje" po standardih EN13432 in EN14995 za Evropo. Certifikacijski organi so CIC-Certiquality (Italija), DIN CERTCO (Nemčija) in VINÇOTTE (Belgija).
Materiali, ki se jim podeli kompostilnostna potrdila, lahko nosijo posebne logotipe, ki se natisnejo na embalaži in se smejo oglaševati.


STANDARD EN 13432


Izrazi kot so »biorazgradnja« biološko razgradljivih materialov in »kompostilnost« - so zelo pogosto uporabljani, vendar so pogosto tudi zlorabljeni in povzročajo nesporazume. Ta problem so rešili z evropskim standardom EU 13432. Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže je bila sprejeta v Italiji. EN 13432 opredeljuje značilnosti, ki jih mora imeti material, da je primeren za kompostiranje in sicer da se lahko reciklira z ekološko predelavo (kompostiranje in anaerobna presnova).


V skladu s temi standardi morajo imeti kompostilni plastični materiali naslednje lastnosti:


• Biorazgradljivost, kar pomeni zmogljivosti materiala da se spremeni v ogljikov dioksid (CO2) s   pomočjo delovanja mikroorganizmov, po istem postopku, kot se pojavlja v naravnih odpadkih,
• Razkroj oz. razpad materiala v končni kompost mora biti neviden (odsotnost vizualne kontaminacije),
• Odsotnost negativnih učinkov na proces kompostiranja,
• Skoraj popolna odsotnost težkih kovin in odsotnost negativnih učinkov na kakovost komposta.


Vsaka od teh zahtev mora biti istočasno izpolnjena za material, ki se opredeli kot kompostilni material.
 

 

Sledite nam

Kontakt

EKO INICIATIVA

T: 01 423 23 53

E: info@eko-iniciativa.si

Pridruži se Eko iniciativi
©2022, Vse pravice pridržane, EKO INICIATIVA   |   Pogoji uporabe
Produkcija:
Produkcija: BE-EL, GmbH